Programa seminari «Identitat docent i formació del caràcter als graus de mestre/a»

Presentació Pádraig Hogan. “Learning to Be – as a Teacher”

Presentació Ruth Heilbronn. “The formation of teacherly character: mentoring relationships”