La sessió es va desenvolupar de la següent manera:

Presentació de l’informe: On som? Cap on volem anar? a càrrec de les professores Cristina Escobar (UAB),Isabel Civera (UB), Anna Vallbona (UVic-UCC) i Montserrat Casanovas (UdL).

Panell d’experts: Discussió en relació a l’informe.

Conferència a càrrec del professor Rick Graaff, professor d’educació bilingüe a la Universitat d’Utrecht University. Holanda

Programa seminari «L’anglès, assignatura pendent de la formació de mestres?»

Document de treball. “La formació inicial de mestres a Catalunya amb relació a l’anglès. Estat de la qüestió i propostes de futur”