Un model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres: la història de vida/ relat autobiogràfic com a eix vertebrador en la millora de la professionalització docent

Resum: El projecte d’innovació i recerca té com objectiu mostrar als futurs mestres que, tot i trobar-se davant un currículum fragmentat, poden cercar la interrelació de matèries per tal d’apropar i apropar-se als continguts curriculars des de la inter i transdisciplinar.

Investigadora principal: Montserrat Nòria Jové

Universitat: Universitat de Lleida